Žižkov

Vodovková mapa do jednoho žižkovského bytu, která zachycuje vizuálně působivou blokovou strukturu Žižkova a Vinohrad z 19. století a pak taky pár významných staveb v sousedství. I přes plošnost vodovek jsem díky většímu formátu (snad A1) mohl zajít celkem do detailu. 

Watercolor map for an apartment in Žižkov which portrays the impressive 19th century street grid & block structure as well as a couple of local monuments. Despite watercolors in general being kind of flat and “planar”, I could go into detail thanks to the large format.