Mapy mě okouzlily už v dětství. Je na nich něco zvláštního. Jsem absolvent architektury a urbanismu, zeměpisný blázen, krajinu považuju za ten nejpůsobivější obraz, nekonečnou kombinaci kopců, osídlení, lesů, polí nebo vodních děl. Fascinují mě dopravní systémy a vzorce lidského pohybu, komplexní geometrie dálničních křižovatek, vrstevnice modelující terén i etnografická specifika.

Mapy jsou pro mě fenoménem, který všechna tato odvětví zastřešuje a spojuje coby odraz našeho reálného světa, ale vždy zároveň zkratka, ilustrace.

Jmenuju se Vojta a mapy tvořím pro zábavu, jako způsob odpočinku. Baví mě experimentovat s různými technikami a formami, analogovými i digitálními. Každá mapa, až na výjimky, odkazuje k něčemu reálnému či smyšlenému. Je proto na mě, abych pro sdělení podstatné informace zvolil správnou formu.

Jestli se vám moje mapy líbí a rádi byste mě kontaktovali ohledně spolupráce nebo čehokoli jiného souvisejícího s mapami, vyplňte prosím formulář na stránce Kontakt, nebo mi napište mail na vojta@mapfabric.cz

I was enchanted by maps since my childhood. There is something strange about them. I am a graduate of architecture and urbanism, a geography freak, I regard landscape to be the most impressive image, the infinite combination of hills, settlement, woods, fields or water bodies. I am fascinated by transit systems and patterns of human movement, the complex geometry of highway intersections, terrain-modelling contours, ethnographic uniqueness or cultural quirks.

For me maps are something that can embrace and blend all these areas together. A reflection of our real world that always remains a shortcut, an illustration.

My name is Vojta and I create maps for fun, as a way of relaxing. I like to experiment with different techniques and forms, analog or digital. With some exceptions, every map refers to something else, whether real or fictional. It is my job to choose the optimal form to convey substantial information.

If you like my maps and would like to contact me regarding collaboration, my work or anything else map-related, feel free to either fill out a form on the Contact page, or send me an e-mail to vojta@mapfabric.cz