Vlaky

Přestože většina laické veřejnosti stále vnímá vše, co má co dočinění s železnicí, jako jednu entitu, dávno tomu tak není. Tato mapa si klade za cíl zobrazit pole působnosti jednotlivých železničních dopravců. V mapě nejsou rozlišeny druhy vlaků nebo objednatelé, naopak je cílem ukázat, kde se pravidelně prohání vlaky těch kterých dopravců.

Pro přehlednost a designovou čistotu jsem zvolil černé pozadí a linky v modulu 45° se zaoblenými rohy. Použité písmo se jmenuje Silka. 

Even though most people perceive everything that has to do something with railway as one entity, this is no longer true. This map aims to show the scope of operation of different rail carriers. The map does not distinguish between different train types or who commissions the service. The main goal is really to show where the different rail companies are operating regularly.

For clarity and aesthetic simplicity I went with black background and linear elements in multiples of 45° and filleted corners. The map is set in Silka.