MHD Pardubice

Mapku sítě pardubické MHD jsem pojal jako alternativu k existující mapě, která je prakticky jen zákresem linek do normální mapy. Záměr byl oprostit se od doslovné zeměpisné přesnosti ve prospěch čitelnosti a zjednodušení. To znamená, že oblast centra s hustší koncentrací zastávek a křižovatek je oproti skutečnosti větší na úkor okolních vesnic, kde trasy vedou vesměs. lineárně. Zároveň jsem se snažil maximálně zachovat směrovou přesnost. Barevné rozlišení autobusů a trolejbusů vychází z existující mapy. Navíc jsem pro každou zastávku přidal výčet linek, které zde zastavují, aby bylo možné vyčíst, kudy ta která linka vlastně jede. 

I designed this public transit map as an alternative to a map that is currently being used, but is actually no more than just tracing the lines over a normal map. My idea was to abandon the 100% geographical accuracy in favor of legibility and simplicity. One of the impacts for instance is that city center appears larger than it is due to a high number of stops at a small area, whereas the surrounding villages with straightforward structure get compressed. However, I tried to maintain directionality for better orientation. The color scheme and the bus-trolleybus distinction is based on the existing map. Finally I showed which lines are servicing each stop, so it’s possible to see the actual routing.