Memory map

V rámci výtvarného ateliéru jsem vytvořil slepou mapu cest, které jsem kdy projel autem jako řidič. Závěrem byla performance, kdy jsem se snažil mapu zpaměti zreplikovat na stěnu. Zároveň jsem za sebou měl počítač, na kterém byla moje slepá mapa, kterou se snažím překreslit a kde mohli kolemchodící sledovat můj postup. Do ní jsem se samozřejmě nesměl dívat.

The memory map happened as a part of my art studio class. First I created a map of roads I had driven on until then. Then as a second part of the project, I created a performance where I was trying to redraw the map from memory on a wall. Other people could watch my progress on a computer screen behind me, a screen at which I obviously wasn’t allowed to look myself.