Mannheim-Ludwigshafen

U projektu zabývajícího se analýzou trhu s kancelářskými nemovitostmi a lokalizací nového coworkingu bylo jasné, že se neobejde bez přehledných a jednoduchých map. Mapy zobrazují škálu měřítek, od administrativních map regionu přes plánky železnice a dopravních systémů až po mapy jednotlivých lokací a jejich hodnocení. Mimoto jsem převzal a upravil i sociologické mapování Sinus-Milieus, neboli bramborový graf, který  je ve své podstatě taky mapou, akorát se zaměřuje na distribuci a vývoj sociálních skupin ve městě, a ne na zobrazení fyzického prostoru.

A semestral project consisting of real estate market and location analysis was sure to need some neat maps. The palette of scales and types is quite wide, from administrative regional maps through plans of commuter rail and transit networks to zoomed in maps assessing transport accessibility and number of amenities in the  selected locations. I even included and subsequently edited a sociological mapping methodology Sinus-Milieus aka “the potato graph”, which is in fact also a map, it just portrays social groups (and their projected development)  instead of physical space.