London

Mapa Londýna vznikala v malém podkrovním pokojíku na okraji Amsterdamu o několika víkendech na podzim 2021. Zadání bylo celkem jednoduché a celkem volné – mapa Londýna. Jak se ale dá nakreslit mapa tak komplexního města jako Londýn? Co na ní vlastně ukázat?

Inspirací mi nakonec byla kniha Iaina Gatelyho s názvem Rush Hour: How 500 Million Commuters Survive the Daily Journey to Work”, tedy jak 500 milionů dojíždějících zvláda přežít každodenní cestu do práce (kterou mimochodem plně doporučuji, akorát není přeložená do češtiny). Je to takový průřez historií dojíždění za prací a tedy i masového cestování, no a kde jinde tohle všechno začalo, než v kolébce průmyslu a železnice – Anglii.

Téma mapy ovlivnilo obsah i formu. Pro přehlednost jsem zahrnul jen ty nejvíce určující prvky jako Temži, hlavní ulice, železniční tratě a důležité parky. Zatímco přírodní prvky jsem maloval měkkou vodovkou, na umělé lidské výtvory jsem použil plnicí pero a barevné inkousty. Tenká linka pera mi zároveň umožnila označit londýnské čtvrti a okrsky serifovým fontem.

This map of London was conceived in a small attic in Amsterdam over a few weekends in the fall of 2021. The assignment was fairly open and simple – a map of London. But how do you determine whatto show with that, especially in a city as complex as London.

I found refuge in the book of Iain Gately called “Rush Hour: How 500 Million Commuters Survive the Daily Journey to Work” (which I wholly recommend). A cross-section through the history of commuting, and therefore the origins of mass railway travel cannot begin anywhere but in England.

The theme of the map influenced both content and form. Only the most defining features are shown – the Thames, main roads, railways and major parks. While the natural features are laid out by the soft touch of watercolor, the artificial manmade structures are drawn with a fountain pen in colored ink, a medium I deemed perfectly suitable for the style. The pen & ink combo also allowed me to use a weighted serif font to label the city’s districts and boroughs.