Česká Lípa

Ateliérový projekt, který se zaobíral budoucností České Lípy, samozřejmě vyžadoval jistou dávku mapiček všeho druhu.

Studio project which focused on the future of Česká Lípa obviously required a certain dosage of maps of all kinds and colors.