British Isles

Na mapě britských ostrovů jsem si chtěl vyzkoušet přesně zachytit vysokou hustotu osídlení a tím pádem vysokou komplexitu celé mapy.

With the British Isles map, I wanted to try to precisely capture the high population density and therefore high complexity of the structure.